Sự Kiện Trong Nước

Vận động đội ngũ trí thức đóng góp trí tuệ phục vụ sự nghiệp phát triển của tỉnh

Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh vừa tổ chức hội nghị BCH để bàn giải pháp hoạt động trong các tháng còn lại của năm 2009 và kiện toàn tổ chức Liên hiệp hội. Các đồng chí: Nguyễn Thiện – UVBTV TU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Văn Thạch – UVBTV TU, Chủ nhiệm UBKT TU tới dự.

BÀI MỚI ĐĂNG