Quốc hội khóa XIV

Ủng hộ phát triển mô hình HTX gắn với hàng hóa quy mô lớn

“Nhỏ nhưng không nhỏ” là nhận định của ông Võ Kim Cự về hai thành phần kinh tế tư nhân và tập thể, mà nòng cốt là HTX. Nhưng rất tiếc, thời gian qua lại ít được quan tâm.


Đại biểu Võ Kim Cự (Hà Tĩnh), Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam kêu gọi cả hệ thống chính trị tiếp tục ủng hộ xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị phát triển bền vững và hàng hóa với quy mô lớn.

“Tôi nói như vậy vì hiện nay chúng ta có hơn 2 vạn HTX và có 15 vạn là tổ hợp tác với 13,5 triệu thành viên, 30 triệu lao động, có 41 liên hợp tác xã, có những liên hợp tác xã lớn như Coopmart ở Sài Gòn mỗi năm doanh thu trên 1 tỷ USD, nộp ngân sách hàng nghìn tỷ đồng, giải quyết 17.000 lao động…”, ông Võ Kim Cự nói.

hatinh
.

Theo ông Cự, trên 63 tỉnh, thành phố, nơi nào cũng có HTX nhưng rất tiếc “chúng ta ít quan tâm”.

“Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX còn nguyên vẹn giá trị và Kết luận 56 của Bộ Chính trị khóa XI, Chỉ thị số 19 ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ cũng còn nguyên giá trị nhưng, rất tiếc là các bộ, ngành ít quan tâm, địa phương cũng ít quan tâm, cho nên tình trạng hiện nay đang còn manh mún, rất nhỏ lẻ. Nếu chừng nào hộ cá thể mà cứ nhỏ lẻ như hiện nay thì không thể đưa khoa học – công nghệ vào được, không thể tiêu thụ sản phẩm cho nông dân được, mà phải có hình thức sản xuất ở đây, như doanh nghiệp nhỏ vừa hoặc HTX đúng với tiêu chí số 13 trong 19 tiêu chí mà chúng ta đã ban hành”, ông Cự nói.

Tiêu chí 13, theo ông Cự, đó là hình thức tổ chức sản xuất của các xã nông thôn mới nhất thiết phải có HTX để xây dựng nền tảng hộ cá thể, tổ hợp tác xã.

“Chúng tôi đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương xây dựng HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm và trên nền tảng của các sản phẩm chủ lực hàng hóa với quy mô lớn”, ông Cự nói và bày tỏ quan điểm rằng, nếu đầu tư lớn ở đây thì chẳng những giải quyết vấn đề kinh tế, bởi vì hiệu quả việc quay vốn nhanh. Cứ 3 tháng được 1 lứa heo và 3 tháng 15 ngày được 1 lứa rau, 1 tháng được lứa về cà chua, nghĩa là quay vốn rất nhanh, hiệu quả nhanh, giải quyết việc làm hàng chục triệu lao động, vừa đảm bảo kinh tế phát triển nhưng vừa an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo.

“Tiêu chí 13 này mà chúng ta thực hiện được thì giải quyết được 6 tiêu chí tiếp theo đó là việc làm, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và đảm bảo môi trường, đảm bảo ổn định kinh tế. Phát triển HTX chính là xây dựng nông thôn mới và chính là phát triển kinh tế ở trong nông nghiệp, nông thôn. Trong số hàng vạn HTX ấy thì chẳng những có nông nghiệp mà còn có cả giao thông, vận tải, thương mại, dịch vụ… Vì thế, chúng tôi rất thiết tha đề nghị với hệ thống chính trị tiếp tục ủng hộ kinh tế tư nhân và HTX”, ông Cự kiến nghị.

Các giải pháp cụ thể cũng đã được ông Cự vạch ra. Đó là, có hệ thống cơ chế chính sách hoàn chỉnh, thông thoáng và hấp dẫn để khơi dậy động lực phát triển cả kinh tế tư nhân, HTX.

Tiếp đó, chỉ đạo phát triển các mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị phát triển bền vững và hàng hóa với quy mô lớn để có hình thành các logistic của vùng và liên vùng.

Và ba là, chỉ đạo các địa phương phấn đấu tất cả các xã đều có HTX để làm nòng cốt đầu kéo dẫn dắt phát triển kinh tế của địa phương.

Hà Nguyễn

BÀI MỚI ĐĂNG

dong
TOP