Sáng 3 – 4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ chủ trì buổi làm việc với đại diện các Cục, Vụ liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ, Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính về kết quả triển khai Dự án phát triển hệ thống thủy lợi quy mô nhỏ cho các xã nghèo (ISDP) và đề xuất phê duyệt Dự án phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu các xã vùng bãi ngang ven biển Hà Tĩnh (ICDP).

Dự án ISDP do Quỹ OPEC về phát triển quốc tế (OFID) tài trợ có tổng mức đầu tư 243,9 tỷ đồng, hướng mục tiêu vào việc cải thiện cơ sở hạ tầng nông thôn nhằm đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp, tăng năng suất cây trồng, giảm chi phí sản xuất, xóa đói giảm nghèo trong vùng triển khai dự án.


Đến thời điểm này, 21 công trình thủy lợi thuộc danh mục đầu tư đợt 1 đã triển khai xây dựng ở các huyện: Hương Sơn, Đức Thọ, Nghi Xuân, Can Lộc, Thạch Hà, Lộc Hà, Cẩm Xuyên và Kỳ Anh với giá trị đầu tư 78,3 tỷ đồng (đã giải ngân đạt 24,5 tỷ đồng); đồng thời đang tiến hành thủ tục chuẩn bị triển khai 27 công trình thủy lợi thuộc danh mục đầu tư đợt 2 với giá trị xây dựng 83 tỷ đồng.


Về Dự án ICDP, BQL Dự án đã lựa chọn được 27 xã nghèo vùng bãi ngang ven biển thuộc các huyện: Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và một số xã nghèo vùng phụ cận, để tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ trên các lĩnh vực: giao thông nông thôn, thủy lợi quy mô nhỏ, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa cộng đồng và trung tâm sinh hoạt cộng đồng.


Lãnh đạo các Cục, Vụ liên quan của Văn phòng Chính phủ, Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính đánh giá cao kết quả bước đầu trong việc triển khai các danh mục đầu tư thuộc giai đoạn 1 của Dự án ISDP, qua đó, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo đơn vị liên quan làm tốt công tác quản lý nguồn vốn của nhà tài trợ và thực hiện tốt cam kết về vốn đối ứng của tỉnh. Liên quan đến việc triển khai Dự án ICDP, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục hoàn thiện dự án để Bộ KH&ĐT xem xét trước khi trình Chính phủ thông qua, trong đó, cần ưu tiên các danh mục đầu tư gắn với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo các Cục, Vụ của các Bộ, Ngành liên quan đối với quá trình triển khai các dự án của nhà tài trợ OFID trong thời gian qua và mong nhận được sự hỗ trợ trong thời gian tới, đặc biệt là sớm phê duyệt Dự án ICDP trong năm tài khóa 2010 – 2012 để tỉnh sớm triển khai thực hiện nhằm góp phần XĐGN, cải thiện sinh kế cho các xã vùng bãi ngang ven biển. Về phía tỉnh, trên cơ sở các ý kiến góp ý của đại diện các Cục, Vụ tại cuộc họp này, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo BQL Dự án ISDP tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đầu tư trình các Bộ, ngành liên quan xem xét, quyết định.


Hải Xuân

baohatinh

TIN LIÊN QUAN