Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện chủ trì buổi làm việc với ngành Y tế về tình hình thực hiện công tác y tế 8 tháng đầu năm 2009 và một số nhiệm vụ, giải pháp sắp tới…


8 tháng đầu năm, ngành Y tế Hà Tĩnh đã từng bước ổn định các hoạt động, duy trì và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện bệnh nhân dương tính với cúm A/H1N1, ngành Y tế kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống, bao vây, không để dịch lây lan ra cộng đồng.


Các đơn vị khám chữa bệnh đã bố trí, sắp xếp lại dây chuyền, buồng bệnh và cán bộ khám, điều trị, chăm sóc người bệnh hợp lý; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, giảm phiền hà cho người dân; bước đầu đã đưa CNTT vào quản lý tại một số cơ sở theo đề án 1816 của Bộ Y tế.


Về kiện toàn tổ chức bộ máy, ngành đã tiến hành làm qui hoạch cán bộ chủ chốt; phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức xét tuyển viên chức y tế năm 2009, phân bổ 27 viên chức trúng tuyển, 13 bác sỹ, dược sỹ đại học về phục vụ các đơn vị sự nghiệp trong tỉnh; làm thủ tục cho 45 cán bộ đi học chuyên khoa sau đại học; 45 điều dưỡng trung học đi học cử nhân điều dưỡng; 26 cán bộ (kể cả tuyến xã) đi học bác sỹ liên thông. Thành lập Chi cục An toàn VSTP tỉnh.


Các dự án xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị từ nguồn vốn hỗ trợ của Chính phủ được triển khai kịp thời. Tình hình giải ngân vốn trái phiếu chính phủ đến 31-8 đạt 83,17% (năm 2008) và đạt 44% (năm 2009). Các dự án chương trình mục tiêu quốc gia được duy trì, luôn đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.


Đồng chí Nguyễn Thiện đánh giá cao những nỗ lực của ngành Y tế Hà Tĩnh 8 tháng đầu năm, đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, chất lượng KCB vẫn còn nhiều bất cập; tinh thần trách nhiệm, y đức ở một số bộ phận, đơn vị còn yếu kém; công tác quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực còn nhiều hạn chế; công tác tham mưu hướng dẫn thực hiện các văn bản của Trung ương chất lượng chưa cao…


Thời gian tới, ngành Y tế cần chú trọng mục tiêu không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn; làm tốt công tác KCB; rà soát, xây dựng lộ trình hình thành các bệnh viện tuyến tỉnh, tổ chức bộ máy tuyến huyện; tích cực, cố gắng giải ngân nguồn vốn từ trái phiếu chính phủ trong tháng 9; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện xã hội hoá, huy động nguồn lực tổng hợp phục vụ sự nghiệp y tế; phối hợp với các ngành liên quan đưa đề án “Nâng cao chất lượng KCB” đi vào cuộc sống…


BIỆN NHUNG

baohatinh

TIN LIÊN QUAN