Ngày 9-2, UBND tỉnh Hà Tĩnh có Quyết định số 477/QĐ -UBND công nhận thêm 5 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Các di tích mới được công nhận gồm: Trường Yên nghĩa Minh Tân (xã Đức Yên, huyện Đức Thọ); đền Cương Khấu Lộc Sơn (xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên); nhà thờ Nguyễn Minh Tiệm (xã Bình Lộc, huyện Lộc Hà); bia Tiết Phụ (phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh); mộ, nhà thờ Nguyễn Tiến Thiệu (xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh).


Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chỉ đạo các địa phương có di tích trên tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận đúng theo quy định của Luật di sản văn hóa.


BÁCH KHOA

Báo Hà Tĩnh

TIN LIÊN QUAN