Phiên họp thứ 22, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ dành hẳn 1 ngày (14/8) trong tổng số 5 ngày để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Dự kiến sẽ có tiến hành chất vấn 3 Bộ trưởng.

Gồm: Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Chương trình chất vấn tại phiên họp lần này là hoạt động thường xuyên nhằm thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về hoạt động chất vấn và tăng cường công tác giám sát thực hiện các nghị quyết của Quốc hội.

Tại phiên họp này (từ 11-15/8), các thành viên UB TVQH sẽ cho ý kiến về một số vấn đề lớn của dự án Luật viễn thông; dự án Luật tần số vô tuyến điện; dự án Luật cơ yếu; dự án Luật khám bệnh, chữa bệnh (vấn đề tên gọi của dự án luật); dự án Luật trọng tài thương mại; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục; dự án Luật bưu chính và cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung mục III Bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước và đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách;


Các thành viên Ủy ban TVQH cũng nghe Ủy ban Tư pháp báo cáo về một số vấn đề liên quan đến kết quả giám sát việc giải quyết vụ tranh chấp hợp đồng kinh tế giữa nguyên đơn là Công ty Tiên Sơn (tỉnh Thanh Hóa) với bị đơn là Công ty TNHH Châu Tuấn (tỉnh Hà Tĩnh); Nghe Đoàn giám sát báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

VTC

TIN LIÊN QUAN