Sáng 19-1, Sở Tư pháp Hà Tinh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tư pháp năm 2008, triển khai nhiệm vụ năm 2010. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ; Phó trưởng Đoàn DBQH tỉnh Trần Tiến Dũng; thành viên Hội đồng Phối hợp công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Năm 2009, Sở Tư pháp Hà Tĩnh tiến hành tự kiểm tra 420 văn bản với 95 văn bản QPPL do HĐND, UBND cấp tỉnh ban hành; các phòng Tư pháp cấp huyện tiến hành tự kiểm tra văn bản QPPL của HĐND và UBND cùng cấp và cấp xã ban hành, kiến nghị xử lý kịp thời hàng chục văn bản sai về trình tự, thủ tục. Hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý được ngành tư pháp tập trung triển khai đồng bộ, mang tính thống nhất và hiệu quả.

.

Năm qua, Sở Tư pháp biên soạn, in ấn phát hành tài liệu pháp luật phổ thông làm cơ sở thông tin cho các đơn vị tổ chức tuyên truyền; đẩy mạnh hoạt động tổ chức các cuốc trơ giúp pháp lý lưu động, tư vấn trực tiếp cho đối tượng và tuyên truyền các quy định pháp luật thiết yếu cho hàng ngàn lượt người.


Các lĩnh vực thi hành án dân sự, hành chính tư pháp và quản lý bổ trợ tư pháp, thanh tra, xây dựng ngành, cải cách hành chính… đều được quan tâm chú trọng và giành được nhiều kết quả khích lệ.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Kỳ ghi nhận vai trò của ngành tư pháp trong công cuộc xây dựng Nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đánh giá cao những thành tích đạt được của ngành tư pháp Hà Tĩnh, góp phần cùng tỉnh nhà thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT – XH, củng cố QP – AN trong tình hình mới.


Thăng Long

Báo Hà Tĩnh

TIN LIÊN QUAN