Trong những ngày qua, Hội đồng đánh giá, thẩm định thiệt hại từ sự cố môi trường biển huyện Kỳ Anh đã tiến hành chi trả 2 đợt cho 3.820 đối tượng với tổng số tiền gần 130 tỷ đồng.

Hiện còn 248 đối tượng với số tiền gần 8 tỷ đồng đã phê duyệt nhưng chưa chi trả do các đối tượng này đang đi làm ăn xa (chủ yếu là đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài) hoặc thiếu một số hồ sơ theo quy định…

Người dân Kỳ Anh nhận tiền hỗ trợ từ sự cố môi trường biển

Hội đồng đánh giá, thẩm định thiệt hại huyện Kỳ Anh đã chỉ đạo Hội đồng đánh giá thiệt hại các xã: Kỳ Xuân, Kỳ Phú, Kỳ Khang, Kỳ Thọ, Kỳ Hải, Kỳ Thư và Kỳ Văn tập trung thẩm định, xác định lại hồ sơ các đối tượng đi xuất khẩu lao động ngoài nước để kiểm tra áp giá theo từng tháng, kể từ khi đối tượng bắt đầu đi (tính  từ tháng 5 đến hết tháng 9) nhằm điều chỉnh phù hợp.

Đối với những trường hợp đã phê duyệt và đã trả tiền nhưng người dân phản án sai đối tượng, thì yêu cầu UBND các xã, Hội đồng đánh giá các xã kiểm tra, lập văn bản và ban hành quyết định thu hồi theo quy định.

Theo kế hoạch, trong tháng 2 này, huyện Kỳ Anh phấn đấu hoàn thành lập danh sách thống kê, sau đó tiến hành điều tra nghề nghiệp, thu nhập, họp thôn để lấy ý kiến nhân dân nhằm đảm bảo việc chi trả đúng đối tượng.

CTV Mạnh Hải

Tags : người dânmôi trường biểnnhận tiềnsự cố môi trường biển
Nguồn : HTTV

TIN LIÊN QUAN