Danh Nhân

Trần Bảo Tín – Nhà cải cách nông thôn thời Lê

Trần Bảo Tín người làng Khải Mông, nay là xóm An Hồng, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Ông sinh năm 1483, trong một gia đình làm nông dưới chân núi Hồng thuộc hạ lưu sông Lam. Tuổi nhỏ rất thông minh. 14 tuổi đã biết thảo tờ trình thay dân làng dâng lên vua, 18 tuổi đậu thi Hương. Năm Tân Mùi (1511) đời Lê Tương Dực, Trần Bảo Tín đỗ Đệ nhất giáp cập đệ – Đệ nhị danh. Tên tuổi của ông hiện nay đang được ghi trên văn bia Quốc Tử Giám, Hà Nội .

Nguyễn Xuân Bách

CANA

BÀI MỚI ĐĂNG