Video

Trại rắn mòng hàng nghìn con của chàng trai ở Hà Nội

Mỗi năm, anh Tĩnh thu hoạch khoảng 100 kg rắn thương phẩm và 150 kg rắn con, kiếm được hàng trăm triệu đồng.

BÀI MỚI ĐĂNG

dong
TOP