Thành uỷ, UBND Thành phố vừa nhất trí để Hội KH&KT (LHH) thành phố tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn thành phố lần thứ nhất (2008 – 2009)

Theo đó, Hội thi được tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy tiềm năng sáng tạo to lớn trong quần chúng nhân dân góp phần vào xây dựng thành phố phát triển. Bà Đậu Thị Thuỷ – Chủ tịch hội KH&KT Thành phố cho biết, hiện nay Hội đã có quyết định thành lập Ban tổ chức, tiến hành họp các ngành liên quan để thống nhất thể lệ và các quy chế liên quan. Theo kế hoạch cuối tháng 12/2008 hội thi sẽ được phát động và kết thúc vào tháng 6 năm 2009.

Thái Sơn


 


(  Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh )

TIN LIÊN QUAN