Thực hiện Quyết định số 117 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ cải thiện nhà ở cho cán bộ hoạt động cách mạng thời kỳ tiền khởi nghĩa trước Cách mạng tháng Tám 1945, TP Hà Tĩnh có 33 đối tượng thuộc diện được nhận hỗ trợ của Chính phủ với tổng số tiền chi trả là 825 triệu đồng, bình quân mỗi suất trị giá 25 triệu đồng.

Để công tác chi trả được triển khai nhanh gọn, đúng đối tượng, Phòng Thương binh xã hội thành phố đã phối hợp với các xã, phường tập trung rà soát, hướng dẫn các hộ kê khai, đồng thời lập danh sách cụ thể từng đối tượng để lãnh đạo thành phố đến thăm hỏi, tặng quà.

Đây là chủ trương đúng thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta nhằm giúp đội ngũ cán bộ tham gia tiền khởi nghĩa có thêm kinh phí tu sửa, làm mới nhà ở, ổn định cuộc sống khi tuổi già.


(  Báo Hà Tĩnh )

TIN LIÊN QUAN