TP Hà Tĩnh

TP Hà Tĩnh: 825 triệu đồng cải thiện nhà ở cho cán bộ tiền khởi nghĩa

Thực hiện Quyết định số 117 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ cải thiện nhà ở cho cán bộ hoạt động cách mạng thời kỳ tiền khởi nghĩa trước Cách mạng tháng Tám 1945, TP Hà Tĩnh có 33 đối tượng thuộc diện được nhận hỗ trợ của Chính phủ với tổng số tiền chi trả là 825 triệu đồng, bình quân mỗi suất trị giá 25 triệu đồng.

Đây là chủ trương đúng thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta nhằm giúp đội ngũ cán bộ tham gia tiền khởi nghĩa có thêm kinh phí tu sửa, làm mới nhà ở, ổn định cuộc sống khi tuổi già.


( Báo Hà Tĩnh )

BÀI MỚI ĐĂNG