Sáng 3/11, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo, thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009. Dự hội nghị có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê- Phó ban trực Ban TĐT dân số và nhà ở trung ương Đỗ Thức- . Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện chủ trì hội nghị.

Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 được tiến hành vào ngày 1/4/2009 theo Quyết định số 94/2008/QĐ-TTg ngày 10/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện chủ trương này, ngày 7/8/2008, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2208/QĐ-UBND thành lập BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Hà Tĩnh; ngày 12/8/2008 BCĐ tỉnh ban hành Quyết định số 399/QĐ-BCĐ-TĐT thành lập tổ chuyên viên giúp việc. BTV Tỉnh uỷ và UBND tỉnh ban hành các chỉ thị về tăng cường chỉ đạo TĐT dân số và nhà ở năm 2009 trên phạm vi toàn tỉnh… Trên tinh thần đó, BCĐ tỉnh đã hướng dẫn BCĐ các huyện, thị, thành phố thành lập BCĐ các cấp và phân chia địa bàn điều tra theo quy định hướng dẫn của BCĐ TW; tuyển chọn cán bộ vẽ sơ đồ lập bản kê, điều tra viên và tổ trưởng điều tra.


Kết quả điều tra cho thấy, tại thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2009, tổng dân số Hà Tĩnh là: 1.227.554 người (kể cả lực lượng quốc phòng và công an). Trong đó: Nam: 606.184 người, chiếm tỷ lệ 49,55%; nữ: 619.370 người, chiếm tỷ lệ 50,45%. Trong tổng số dân số tỉnh ta thì 183.510 người cư trú ở khu vực thành thị và 1.044.044 người cư trú ở khu vực nông thôn. Như vậy, đến nay, Hà Tĩnh có 14,9% dân số sống ở khu vực thành thị (năm 1999 con số này là 8,9%). Về quy mô dân số Hà Tĩnh, sau 10 năm giảm 41.414 người so với ănm 1999.


Về nhà ở, theo thống kê, đến thời điểm ngày 1/4/2009, Hà Tĩnh có 342.600 hộ trong đó, 54.224 hộ sống ở thành thị, 288.376 hộ sống ở nông thôn.


Nhìn chung, tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 đã thành công tốt đẹp theo đúng kế hoạch đề ra. Số liệu hiện tại là kết quả sơ bộ nhưng cũng là số liệu cơ bản; còn số liệu chính thức sẽ được Trung ương công bố chính thức vào tháng 9/2010 và được công bố rộng rãi theo quy định.


Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đỗ Thức nhất trí và đánh gía cao bản báo cáo của BCĐ tỉnh Hà Tĩnh. Đồng chí ghi nhận nỗ lực và sự vào cuộc kịp thời, hiệu quả của Tỉnh uỷ, UBND, các cấp, ngành, địa phương của Hà Tĩnh trong chỉ đạo, thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở lân này.


Tại hội nghị, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 21 tập thể và 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009; Cục Thống kê cũng tặng Giấy khen cho 40 tập thể và 122 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009.

baohatinh

TIN LIÊN QUAN