Sáng 27-11, Ban KT-NS HĐND tỉnh Hà Tĩnh làm việc với Sở KHĐT và Kho bạc NN tỉnh hoàn thiện các nội dung báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch KT -XH, QP-AN năm 2009, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp năm 2010 trình kỳ họp thứ 16, HĐND khóa XV. Dự buổi làm việc có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Năm 2009, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn nhưng tốc độ tăng trưởng GDP của Hà Tĩnh dự kiến đạt 7,97%; GDP bình quân đầu người đạt 9,3 triệu đồng. Dự kiến đến 31-12-2009, tổng dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất đạt 4.700 tỷ đồng, tiền lãi hỗ trợ khách hàng đạt 84,5 tỷ đồng. Thu ngân sách nội địa năm 2009 dự kiến đạt 1.001 tỷ đồng, tăng 23% so với thực hiện năm 2008 và tăng 22% dự toán giao đầu năm. Các lĩnh vực VH-XH tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện; QP-AN được giữ vững, đảm bảo ổn định chính trị


Mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho kế hoạch năm 2010 là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt trên 11,5%; thu nhập bình quân đầu người 10,5 triệu đồng; sản lượng lương thực trên 52 vạn tấn, thu ngân sách nội địa 1.200 tỷ đồng… 100% đơn vị đạt tiêu chuẩn cơ sở an toàn làm chủ – sẵn sàng chiến đấu, 100% xã, phường ổn định chính trị.


Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Bình khẳng định, những thành tựu đạt được trên đây là đáng ghi nhận, đặc biệt năm 2009 đánh dấu mốc thu ngân sách đạt trên 1.000 tỷ đồng. Để đạt được các mục tiêu phát triển năm 2010 và những năm tiếp theo, Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà cần tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại, tận dụng mọi thời cơ, phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh, đưa nền KT-XH, QP-AN phát triển bền vững.


Thăng long

baohatinh

TIN LIÊN QUAN