Chiều 3-11, Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Công an, VKSND Tối cao, Hội LHPN Việt Nam và Sở Tư pháp tổ chức tọa đàm về khảo sát thực tiễn đấu tranh phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh để tập hợp ý kiến phục vụ công tác xây dựng Luật phòng, chống buôn bán người.

Dự tọa đàm có lãnh đạo Vụ pháp luật Hình sự – Hành chính, Bộ Tư pháp và các thành viên đoàn khảo sát; đại diện lãnh đạo UBMTTQ, Sở Tư pháp, VKSND, TAND, Công an, BCH Biên phòng tỉnh, Sử LĐTB – XH, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội luật gia tỉnh và Đoàn Luật sư Hà Tĩnh.


Trước tình hình buôn bán phụ nữ, trẻ em diễn ra ngày càng phức tạp, Chính phủ đã chỉ thị Bộ Tư pháp với tư cách là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các hoạt động nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phuc vụ cho việc xây dựng Dự án Luật phòng, chống buôn bán người. Dự án Luật phòng, chống buôn bán người được đưa vào chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII và dự kiến sẽ được trình Quốc hội khóa XII xem xét, cho ý kiến vào kỳ họp cuối năm 2010 và thông qua vào kỳ họp đầu năm 2011.


Tại buổi tọa đàm, sau khi nghe Đoàn khảo sát trình bày về sự cần thiết và những nội dung cơ bản của Dự án Luật phòng, chống buôn bán người, đại diện các cơ quan liên quan đã trình bày tham luận về thực trạng tình hình, công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm buôn bán người cũng như các hoạt động bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán trên địa bàn Hà Tĩnh trong thời gian qua. Các đại biểu cũng tập trung thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử tội phạm buôn bán người và bảo vệ, hỗ trợ nạn nhânbị buôn bán tại địa phương. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã có nhiều ý kiến kiến nghị, đề xuất để công tác phòng, chống buôn bán người đạt hiệu quả cao hơn, nhất là sự cần thiết phải ban hành Luật để tạo hành lang pháp lý, quy định rõ vai trò, trách nhiệm của các ngành và tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống buôn bán người.


Các ý kiến đóng góp của đại biểu sẽ được Đoàn khảo sát tập hợp nhằm phục vụ tốt cho công tác xây dựng Dự án Luật phòng, chống buôn bán người.


Duy Liêng

baohatinh

TIN LIÊN QUAN