Nhân dịp kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2009, sáng 10- 10, Sở Thông tin- Truyền thông Hà Tĩnh tổ chức buổi gặp mặt toạ đàm chủ đề “Doanh nhân ngành Thông tin- Truyền thông hội nhập và phát triển”.

 


Trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay, ngành Thông tin- Truyền thông đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Thời gian qua, cùng với việc củng cố tổ chức bộ máy, triển khai nhiệm vụ quản lý, tiếp cận nhanh chức năng mới, Sở Thông tin- Truyền thông đã chú trọng xây dựng định hướng phát triển, tham mưu cho tỉnh ban hành nhiều chính sách, nhằm thúc đẩy sự phát triển ngành Thông tin- Truyền thông tỉnh nhà.


Hiện nay, trên địa bàn Hà Tĩnh có 6 doanh nghiệp tham gia trong lĩnh vực viễn thông; 3 doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ viễn thông công ích. Về Bưu chính, bên cạnh Bưu điện tỉnh là chủ lực còn có một số công ty tham gia trong lĩnh vực này. Trong lĩnh vực CNTT có 35 doanh nghiệp tham gia kinh doanh. Đối với phát hành- in-photocopy có trên 98 cơ sở SXKD. Doanh thu hàng năm của các doanh nghiệp ngành Thông tin- Truyền thông đạt khá cao, doanh thu năm 2008 là 805 tỷ đồng, trong đó dẫn đầu là viễn thông với 676 tỷ đồng. Các doanh nghiệp trên lĩnh vực này đã đóng góp một phần quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế của địa phương, bảo đảm AN-QP, thông tin liên lạc.


Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Thông tin- Truyền thông phát triển vững mạnh trong thời kỳ hội nhập, tại cuộc toạ đàm, các đại biểu cùng thảo luận xung quanh các vấn đề về cơ chế quản lý, biện pháp vươn lên của các doanh nghiệp… Sở Thông tin- Truyền thông cần tăng cường chức năng quản lý nhà nước, sửa đổi và đề xuất sửa đổi, bổ sung những bất cập nhằm hoàn chỉnh cơ cấu về chính sách, quy chế quản lý mới để đạt hiệu quả tốt hơn, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và xu hướng phát triển của đất nước, tạo động lực cho các doanh nghiệp phát triển. Đối với doanh nghiệp, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, duy trì tốc độ phát triển, bảo đảm chất lượng phục vụ và năng lực phục vụ, đồng thời bám sát quy hoạch của tỉnh, đẩy mạnh hoạt động liên kết, hợp tác,… Các sở, ngành liên quan, UBND các cấp cần có sự quan tâm và tạo điều kiện cho doanh nghiệp Thông tin- Truyền thông phát triển tốt nhất.


Nguyễn Oanh

baohatinh

TIN LIÊN QUAN