Sáng 15 – 10, Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổng kết tình hình, kết quả công tác dân vận 9 tháng đầu năm 2009 và kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống ngành Dân vận (15-10-1930 – 15-10-2009). Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình dự và chỉ đạo hội nghị.

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng nhận thức ngày càng đầy đủ và sâu sắc hơn về vị trí, vai trò công tác vận động quần chúng trong thời kỳ mới. Chính quyền các cấp, các ngành nhanh chóng cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của TƯ, Tỉnh ủy, ban hành nhiều chủ trương chính sách phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị, đáp ứng lợi ích, quyền lợi chính đáng của mọi tầng lớp nhân dân.


9 tháng đầu năm 2009, Ban Dân vận tỉnh ủy tham mưu, phối hợp các ban đảng thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của TƯ và của tỉnh, thành lập và tổ chức các phiên làm việc hàng tháng, quý với thường trực MTTQ, các đoàn thể chính trị và hội quần chúng, thống nhất chương trình vận động nhân dân tái định cư, GPMB phục vụ các dự án trọng điểm của tỉnh; tích cực phối hợp với các ngành, các cấp bám sát tình hình cơ sở nắm chắc tình hình, hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của dân, có những chủ trương, chính sách sát đúng với nhu cầu, nguyện vọng thực tế của nhân dân.


Thời gian tới, Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả “Năm dân vận chính quyền”, quy chế phối hợp giữa ban dân vận và UBND, quân sự, công an nhằm đẩy mạnh và nâng cao công tác dân vận trong tình hình mới. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân hướng về cơ sở, nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội đồng thời phát hiện và đấu tranh có hiệu quả tệ tham nhũng, lãnh phí, quan liêu…


Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình ghi nhận những kết quả ngành dân vận đạt được trong thời gian qua và khẳng định đó là sự đóng góp có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển chung của tỉnh. Thời gian tới, Ban Dân vận chú ý đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục thực hiện tốt công tác di dời, tái định cư ở các dự án trọng điểm; Cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền phân loại các đơn thư tố cáo của nhân dân gửi lên các cấp có thẩm quyền để giải quyết kịp thời, dứt điểm các vấn đề bức xúc trong xã hội; Cán bộ ngành dân vận phải luôn luôn trau dồi đạo đức, phẩm chất, tránh nhiệm, chung sức, chung lòng, chung tiếng nói và hành động xây dựng mối đoàn kết thống nhất từ tỉnh đến địa phương


Ngành dân vận cần chỉ đạo tăng cường hướng về cơ sở bằng những chương trình cụ thể hướng tới Đại hội Đảng các cấp; Tiếp tục quan tâm đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, khuyến khích tinh thần tương thân, tương ái, cùng nhau XĐGN, giúp nhau phát triển kinh tế; Xây dựng đội ngũ cán bộ vững chuyên môn, năng nổ, nhiệt tình, sáng tạo, tâm huyết với công tác dân vận.

baohatinh

TIN LIÊN QUAN