Di tích - Thắng cảnh

Tiếp tục khai quật di chỉ khảo cổ học Bãi Cọi, Hà Tĩnh

Sáng 29/12, Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh tổ chức khai quật di tích khảo cổ học Phôi Phối – Bãi Cọi thuộc xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân.

Di tích khảo cổ học Phôi Phối – Bãi Cọi được phát hiện vào năm 1974. Đến năm 1976, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội tổ chức khai quật lần 1 và có kết luận về niên đại thuộc Hậu kỳ đá mới.

Cuối năm 2008, Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh tổ chức khai quật lần thứ 2 và đã có những phát hiện mới về sự giao thoa giữa nền văn hóa Đông Sơn và văn hóa Sa Huỳnh – hai nền văn hóa cổ nổi tiếng của nước ta.


Đợt khai quật lần này nhằm nghiên cứu những nét đặc trưng của sự giao thoa giữa hai nền văn hóa trên, tìm kiếm những giá trị đích thực còn ẩn chứa trong lòng Phôi Phối – Bãi Cọi để đưa ra những kết luận khoa học về một vùng văn hóa khá đặc thù, đồng thời xác định chỉ giới để khoanh vùng bảo vệ, hoàn chỉnh hồ sơ khoa học trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận di chỉ khảo cổ học Phôi Phối – Bãi Cọi là di tích quốc gia.


Dự kiến, đợt khai quật sẽ kết thúc vào đầu tháng 4/2010./.

Trung Thông

VOV

BÀI MỚI ĐĂNG