Ngày 10/8, Thường trực Tỉnh ủy có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Vũ Quang để nghe báo cáo đề án phát triển KT-XH của huyện đến năm 2020. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh và một số sở, ngành có liên quan. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng, những năm qua, KT-XH Vũ Quang đã có bước phát triển khá; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,66%; kết cấu hạ tầng được tăng cường trực tiếp phục vụ sản xuất, đặc biệt là hệ thống giao thông đến các xã, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Sự nghiệp giáo dục, y tế được củng cố và phát triển, đời sống nhân dân trong vùng tuy còn gặp khó khăn song từng bước đã được cải thiện, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa. Đề án phát triển đến năm 2020 nhằm đạt mục tiêu phát triển toàn diện và bền vững, xây dựng huyện Vũ Quang trở thành huyện vùng sâu, vùng xa, biên giới có kinh tế phát triển vững mạnh, xã hội văn minh, môi trường sinh thái được bảo vệ, bảo đảm vững chắc QPAN vùng biên giới. Đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, rút ngắn khoảng cách so với các huyện trong tỉnh, phấn đấu đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người đạt 14,3 triệu đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 10%; giảm tốc độ tăng dân số tự nhiên còn 1,25% và nâng cao chất lượng dân số…


Sau khi nghe báo cáo của huyện Vũ Quang và ý kiến của các đại biểu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kết luận buổi làm việc. Đồng chí yêu cầu huyện Vũ Quang cần thành lập tổ công tác, tranh thủ sự giúp đỡ của các sở, ngành cấp tỉnh và các bộ, ngành ở Trung ương để sớm hoàn thành đề án phát triển KT-XH huyện Vũ Quang đến năm 2020. Trong đề án huyện cần chú trọng nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, vì đây là nhân tố đảm bảo lãnh đạo thành công sự nghiệp đổi mới của Đảng. Về chương trình kỷ niệm 10 năm ngày thành lập huyện Vũ Quang (năm 2010), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh việc kỷ niệm cần thiết thực, tiết kiệm gắn với Đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2010 – 2015) và các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.


(  Báo Hà Tĩnh )

TIN LIÊN QUAN