Chủ trì buổi gặp mặt chiều 5-2 có Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Bình; Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đinh Xuân Việt; Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện. Dự buổi gặp mặt có 100 đại biểu đại diện cho các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, các văn nghệ sĩ có thành tích cao, các nhà khoa học trong tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện báo cáo những kết quả toàn diện trên các mặt chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh. Năm 2009, mặc dầu gặp nhiều khó khăn nhưng các mục tiêu nhiệm vụ đều đạt kết quả khá; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,97%, GDP bình quân đầu người đạt 9,3 triệu đồng/năm. Lĩnh vực văn hoá xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biển tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện, QPAN được giữ vững, đảm bảo ổn định chính trị.


Trong không khí thân mật và cởi mở, các nhà báo, văn nghệ sĩ, các nhà khoa học cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, bày tỏ niềm vui đối với sự phát triển đi lên của tỉnh nhà trong năm qua, đặc biệt là những kết quả đạt được năm 2009 đồng thời có những ý kiến đóng góp nhằm thúc đẩy phong trào chung của tỉnh.


Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Bình nồng nhiệt chúc mừng và đánh giá cao những đóng góp của các nhà báo, văn nghệ sĩ, các nhà khoa học trên tất cả các lĩnh vực. Năm 2010, Hà Tĩnh tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng các dự án trong khu kinh tế Vũng Áng với sự dồn sức quyết liệt của tất cả các lực lượng, vì vậy, các nhà báo, nhà khoa học, văn nghệ sĩ cần “ghé vai” gánh vác việc chung của tỉnh để nhanh chóng bàn giao mặt bằng cho các nhà đầu tư; Cần hướng về nông nghiệp, nông thôn, nông dân với mục tiêu xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, cụ thể là tiến hành làm nhà ở cho hộ nghèo; Tập trung chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp, tham gia ý kiến vào báo cáo dự thảo trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Các nhà báo, văn nghệ sĩ, các nhà khoa học cũng cần tự nhìn lại mình, xiết chặt kỷ cương làm việc để cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp chung.


Minh Huệ- Đình Thông

baohatinh

TIN LIÊN QUAN