Vừa qua, tại văn phòng Chính Phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và 3 Phó thủ tướng: Nguyễn Sinh Hùng, Trương Vĩnh Trọng, Hoàng Trung Hải cùng các Bộ ngành Trung ương đã làm việc với lãnh đạo Hà Tĩnh về việc thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm tại địa phương.

Ông Nguyễn Thanh Bình – Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh báo cáo tình hình kinh tế- xã hội, an ninh, quốc phòng và đặc biệt là tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm Quốc gia. Những nổ lực trong công tác GPMB, lập vùng TĐC và chủ trương, chính sách làm yên lòng dân ở những vùng liên quan đến dự án trọng điểm như khu luyện thép và cụm cảng biển Sơn Dương FORMOSA, dự án sắt Thạch Khê, Ngàn Trươi – Cẩm trang….
Sau khi nghe ý kiến các Phó Thủ Tướng, lãnh đạo các Bộ ngành Trung ương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương, ghi nhận những thành tích Hà Tĩnh đã đạt được trong thời gian qua. Thủ tướng đánh giá cao các dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn Hà Tĩnh. Riêng dự án FORMOSA là dự án động lực, đầu tàu để thúc đẩy các dự án khác nhằm đưa Vũng Áng thành khu Kinh tế năng động và là trung tâm công nghiệp nặng của cả nước.
Vì mục tiêu trên, Hà Tĩnh phải khẩn trương dồn sức GPMB, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư. Tất cả những khó khăn, vướng mắc về tài chính, đền bù, lập các khu TĐC… Chính Phủ sẽ đáp ứng đầy đủ nguồn tài chính làm đến đâu sẽ giải ngân đến đó.
Dương Thanh Tùng

khcnhatinh

TIN LIÊN QUAN