Kỳ Anh

Thu gom 450 khúc gỗ lậu dọc tuyến đường 12

Bất chấp mọi sự chống đối, các lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh đã thu gom được 450 khúc gỗ (tương đương 58m3) tập kết dọc tuyến đường 12. Tuy nhiên đây chưa phải là con số cuối cùng.


BÀI MỚI ĐĂNG