Sáng 19-10, Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh và Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh thống nhất các nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII và Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XV, bàn một số nội dung quan trọng khác. Dự buổi làm việc có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Bình; Thường trực HĐND tỉnh; Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Tiến Dũng và Đoàn ĐBQH tỉnh ; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Minh Kỳ; Võ Kim Cự; Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện và lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Ông Trần Tiến Dũng báo cáo tóm tắt tình hình và kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, đặc biệt là kết quả hoạt động giám sát và công tác tiếp xúc cử tri; đề nghị Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND và UBMTTQ cho ý kiến chỉ đạo để Đoàn ĐBQH tỉnh chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII như: đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT -XH, đảm bảo QP -AN; những vấn đề nổi lên cần được phản ánh với Quốc hội, Chính phủ; những nội dung cần chất vấn tại kỳ họp…


Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh Trương Công Bảng báo cáo đánh giá tình hình triển khai, thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh và các kiến nghị, đề xuất của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh qua thực hiện các cuộc giám sát chuyên đề năm 2009. Các đại biểu được nghe thông báo nội dung kế hoạch chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XV dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày 8, 9, 10-12-2009.


Phát biểu tại buổi làm việc, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp về kết quả hoạt động giám sát, những mặt được và chưa được trong thực tiễn triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh ở cơ sở. Trong đó, nhiều ý kiến tập trung vào những nội dung liên quan đến chủ trương, chính sách thuộc thẩm quyền Quốc hội, Chính phủ, các cấp, ngành.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Kỳ đề xuất một số nội dung để Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND đưa vào chương trình hoạt động tại kỳ họp Quốc hội và HĐND tỉnh sắp tới, nhất là các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản có nhiều điểm chưa hợp lý, ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ triển khai thực hiện các công trình, dự án; HĐND tỉnh cần có chủ trương chính sách điều chỉnh công tác đến bù, giải phóng mặt bằng cho phù hợp hơn …


Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Bình ghi nhận kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh thời gian qua, đồng thời nêu lên những nội dung yêu cầu UBND tỉnh và các sở, ngành cần tập trung để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT -XH, đảm bảo QP -AN mà Nghị quyết HĐND tỉnh khóa XV đã đề ra. Thường trực HĐND tỉnh mong muốn Đoàn ĐBQH tỉnh chuẩn bị thật tốt kế hoạch hoạt động của các đại biểu Quốc hội trong và ngoài kỳ họp để chuyển tải đầy đủ các kiến nghị, đề xuất và tranh thủ sự quan tâm của Quốc hội, các Bộ, ngành đối với Hà Tĩnh, tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh phát triển xứng tầm. HĐND tỉnh giao trách nhiệm cho các ban, ngành liên quan làm tốt công tác chuẩn bị để kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XV diễn ra đúng kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.


Thăng Long

baohatinh

TIN LIÊN QUAN