BCĐ và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng (20/10/1914 – 20/10/2009) vừa tổ chức họp bàn và thống nhất các hoạt động kỷ niệm. Đồng chí Thiều Đình Duy – UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ chủ trì cuộc họp.

Thực hiện Thông tri 05-TT/T.U ngày 3/3/2009; Quyết định 1334-QĐ/T.U ngày 17/7/2009 của BTVT.U; Kế hoạch 114/KH/T.ƯĐTN của BCH T.Ư Đoàn, BCĐ và Tỉnh đoàn có kế hoạch tổ chức hoạt động và đề cương tuyên truyền cụ thể. Với mục đích thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu nhi về tấm gương hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lý Tự Trọng, các hoạt động tập trung vào các nội dung chính: đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục; phát động phong trào hành động cách mạng gắn với xây dựng các công trình kỷ niệm; phối hợp với T.Ư Đoàn tổ chức mít tinh kỷ niệm trọng thể, tổ chức hội trại thanh niên cụm Bắc Trung bộ, tuyên dương thanh niên tiên tiến; phát động cuộc thi tìm hiểu về tấm gương hy sinh anh dũng của Lý Tự Trọng.


Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Thiều Đình Duy nhấn mạnh: Việc tổ chức kỷ niệm 95 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng góp phần làm chuyển biến nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đặc biệt là thế hệ trẻ về truyền thống, lý tưởng cách mạng, tạo sự thống nhất cao về ý chí, tư tưởng và hành động cùng xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển. Về quy mô, các hoạt động là tiền đề chuẩn bị cho kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng. Vì vậy, việc xây dựng các công trình phải được đặt trong quy hoạch tổng thể chung. Đồng chí Thiều Đình Duy đồng ý kế hoạch nâng cấp, tu sửa công viên Lý Tự Trọng ở Thạch Hà và soát lại các tượng đài Lý Tự Trọng trên địa bàn tỉnh, địa điểm tổ chức lễ mít tinh ở huyện Thạch Hà. Trên cơ sở kế hoạch chung, các thành viên trong BCĐ có nhiệm vụ đôn đốc, theo dõi đơn vị, địa phương được phân công phụ trách.


(   Báo Hà Tĩnh )

TIN LIÊN QUAN