Sự Kiện Trong Nước

Thành uỷ Hà Tĩnh : Biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình

Sáng ngày 26-8, Thành uỷ Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết Cuộc vận động, biểu dương các điển hình “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại Trung tâm VHTT- TDTT Thành phố.


Qua hai năm thực hiện Cuộc vận động, 100% đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức học tập, 98% đảng viên tham gia viết thu hoạch, tự liên hệ bản thân; hầu hết các đơn vị đều xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể.


Qua học tập, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tích cực, giữ gìn, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức; nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác, tiết kiệm trong quản ly, sử dụng tài sản công. Các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp chú trọng rèn luyện đội ngũ cán bộ, công chức đổi mới về phong cách, lề lối làm việc, tạo mối quan hệ mật thiết với nhân dân.


Cuộc vận động có tác dụng tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị, củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp


41 tập thể và 70 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện Cuộc vận động đã được nhận Băng khen.

baohatinh

BÀI MỚI ĐĂNG