Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh công bố kết quả thanh tra tại Ban quản lý Khu kinh tế Vũng Áng
Trang chủ

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh công bố kết quả thanh tra tại Ban quản lý Khu kinh tế Vũng Áng

Hà Tĩnh ngày nay | Cập nhập 24.01.2013 - 10:15 |

Thực hiện chương trình kế hoạch thanh tra năm 2012 đã được UBND tỉnh phê duyệt, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 60/QĐ-TT ngày 10/7/2012 thành lập Đoàn thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại Ban quản lý Khu kinh tế Vũng Áng.

Trên cơ sở hồ sơ do Ban quản lý Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng cung cấp, kết quả làm việc của Đoàn thanh tra, ngày 21/01/2013 tại Ban quản lý KKT Vũng Áng, Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố kết quả thanh tra. Tham dự buổi lễ công bố về phía Thanh tra tỉnh có Ông Thái Sinh – Chánh thanh tra; Ông Trần Quốc Toản – Phó chánh thanh tra cùng các ông: Chánh văn phòng, Trường đoàn và thành viên Đoàn thanh tra; Về phía Ban quản lý KKT Vũng Áng có Ông Hồ Anh Tuấn, Trưởng Ban cùng các Ông Trưởng, phó Ban quản lý dự án, Trường các phòng chuyên môn.


Thay mặt Đoàn Thanh tra Ông Nguyễn Xuân Đào đã Báo cáo kết quả thanh tra, nêu rõ những kết quả đạt được, ưu điểm và những tồn tại hạn chế, nguyên nhân trách nhiệm của các tập thể và cá nhân để xẩy ra những tồn tại hạn chế trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại Ban quản lý Khu kinh tế Vũng Áng trong các năm từ 2007-2012. Trên cơ sở những ưu điểm và những tồn tại hạn chế Thanh tra tỉnh đã có những kiến nghị, xử lý kinh tế và chấn chỉnh công tác quản lý đối với Ban quản lý KKT Vũng Áng nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, quan tâm đến công tác quản lý chất lượng, quản lý kinh phí tránh thất thoát; đồng thời có những kiến nghị, đề xuất đối với UBND tỉnh và các Sở ngành có liên quan tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng tại KKT Vũng Áng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của dự án tạo động lực thúc đầy phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà


Sau khi nghe các đại biểu phát biểu ý kiến, kết luận tại cuộc họp ông Thái Sinh – Chánh thanh tra tỉnh yêu cầu Đoàn thanh tra tham mưu Văn bản kết luận và quyết định xử lý trong thời gian sớm nhất./.Bá Đức – Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh


Xem thêm: