Sự Kiện Trong Nước

Thành phố Hà Tĩnh gặp mặt báo chí đầu xuân Canh Dần

Chiều 4-2, Thành uỷ, UBND Thành phố Hà Tĩnh đã tổ chức gặp mặt báo chí đầu xuân Canh Dần. Các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn đã đến dự.


Trong không khí thân mật đầu xuân, thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Thế Dũng đã báo cáo vắn tắt tình hình và kết quả đạt được trong hoạt động phát triển KT-XH, QP-AN của Đảng bộ và nhân dân thành phố trong thời gian qua. Kể từ khi Thị xã Hà Tĩnh được nâng cấp lên Thành phố đến nay, Đảng bộ và nhân dân Thành phố Hà Tĩnh không ngừng phát huy tinh thần khối đại đoàn kết, tích cực khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương tập trung xây dựng kế hoạch, quy hoach tổng thể, tăng cường thu hút đầu tư triển khai nhiều dư án quan trọng, tich cự phát động các phong trào thi đua yêu nước quyết tâm đẩy nhanh tốc độ phát triển đô thị hoá, góp phần cải thiện đáng kể bộ mặt kinh tế xã hội của thành phố. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 16,3%, năm 2009 đạt 17,3%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng CN-TTCN-XDCB (chiếm 62%), thương mại-dịch vụ (chiếm 30%), giảm tỷ trọng nông nghiệp, thuỷ sản (còn 8%) trong GDP. Thu nhập bình quân đầu người trên 17,5 triệu đồng/năm. Đời sống của đại bộ phận nhân dân được cải thiện đáng kể.. Các lĩnh vực Văn hóa xã hội được quan tâm phát triển , đảm bảo an sinh xã hội; Quốc phòng an ninh được giữ vững công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường đảm bảo ổn định tình hình chính trị TTATXH góp phần động viên nhân dân trên địa bàn đẩy manh các phong trào thi đua lao động sản xuất độ phát triển kinh tế trên địa bàn.


Lãnh đạo các cơ quan báo chí địa phương và trung ương vui mừng trước những kết quả đạt đựơc của Đảng bộ và nhân dân thành phố trong năm qua và bày tỏ thiện chí sẵn sàng phối hợp với thành phố, tích cực bám sát cơ sở, thông tin kịp thời các diễn biến sự kiện trên địa bàn.


Kết thúc buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Tĩnh Ngô Đức Huy đánh giá cao vai trò của công tác tuyên truyền, sự quan tâm giúp đỡ của đội ngũ báo chí trong thời gian qua và mong cán bộ phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh, các văn phòng đại diện báo trung ương tiếp tục phối hợp với địa phương, tăng cường công tác tuyên truyền, góp sức cùng Đảng bộ và nhân dân Thành phố Hà Tĩnh xây dựng thành phố ngày càng văn minh, giàu đẹp.


Quang Sáng

Báo Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG