Năm 2009 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hôi Tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI và kế hoạch 5 năm 2006 – 2010. Đến ngày 15/1/2009, tất cả 19/19 Tổ, Đội thuế trực thuộc Chi cục thuế Thành phố Hà Tĩnh đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch thu thuế Môn bài của cả năm 2009 với 2.053.700.000 đồng/KH 2.005.700.000 đồng và tăng 17% so với cùng kỳ, là đơn vị hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch thu thuế Môn bài năm 2009 sớm nhất ở Hà Tĩnh. Đây là một bước khởi đầu có tính đột phá mạnh mẽ để Hà Tĩnh kết thúc thắng lợi chiến dịch thu thuế Môn bài năm 2009 trên địa bàn trước khi bước vào đón xuân Kỷ Sửu.

Quán triệt tinh thần quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2009, sau khi nhận kế hoạch về thu NS của năm 2009, Chi cục thuế thành phố Hà Tĩnh đã phát động chiến dịch thu thuế Môn bài và giao kế hoạch cho các tổ, đội thuế quản lý thu với mức phấn đấu tăng thu cao nhất so với bộ đã duyệt. Tất cả các tổ, đội thuế đều triển khai thực các biện pháp chống thất thu Môn bài và có nhiều giải pháp tốt trong công tác quản lý như: Công tác điều tra khảo sát thực tế, phân loại hộ, lập bộ, duyệt bộ môn bài đã được tiến hành ngay từ đầu tháng 11 của năm 2008. Kiên trì công tác tuyên truyền, giải thích chính sách thuế, Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30-8-2002 của Chính phủ và các Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 30/8/2002 và Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 7-5-2003 của Bộ Tài chính xuống tận cơ sở và đối tượng hoạt động sản xuất kinh doanh. Phối hợp chặt chẽ với các Hội đồng Tư vấn thuế phường xã, phát huy vai trò của cán bộ uỷ nhiệm thu, trách nhiệm công chức của cán bộ thuế. Quản lý chặt chẽ chế độ thu nộp, thu thuế đến đâu, cấp biên lai đến đó, thay thế cấp thẻ trước đây, tránh phiền hà cho doanh nghiệp và người nộp thuế. Mặc dù trong những ngày cuối năm 2008 và đầu năm 2009, thời tiết không được thuận lợi, nhưng các tổ, đội thuế của Chi cục Thuế Thành phố Hà Tĩnh vẫn bám phố, bám xã phường để thu và thông tin cập nhật kịp thời, với quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sớm nhất. Do đó, trong bối cảnh tình hình KT-XH trên địa bàn đang có nhiều khó khăn, thời tiết diễn biến phức tạp, giá cả nhiều mặt hàng tăng cao, đã tác động mạnh mẽ đến SXKD và đời sống nhân dân; Các doanh nghiệp, doanh nhân phải cạnh tranh gay gắt, quyết liệt trong cơ chế kinh tế thị trường và phục vụ đón xuân. Nhưng với tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ công chức toàn Chi cục, đến ngày 15/1/2009, Chi cục thuế Thành phố Hà Tĩnh đã thu thuế môn bài, hoàn thành 102 % chỉ tiêu kế hoạch của cả năm 2009. Tất cả 19/19 Tổ, Đội thuế trực thuộc Chi cục thuế Thành phố Hà Tĩnh đều hoàn thành kế hoạch thu thuế Môn bài năm 2009. Về đích đầu tiên là đội Kiểm tra, chịu trách nhiệm quản lý Môn bài doanh nghiệp, đã thu đạt 100% kế hoạch từ ngày 09/1/2009; tiếp đến là các đội thuế phường Nguyễn Du – Thạch Quý, hoàn thành 113% kế hoạch; đội thuế phường Trần Phú – Thạch Linh, hoàn thành 107% kế hoạch; đội thuế phường Nam Hà – Văn Yên, hoàn thành 102% kế hoạch…; Nhiều đội thuế có những điều kiện cực kỳ khó khăn như đội thuế phường Hà Huy Tập năm 2008 chỉ đạt 84% kế hoạch; đội thuế phường Tân Giang – Hưng Đồng Môn, với địa bàn rộng, hộ kinh doanh nhỏ lẻ, phân tán. Nhưng các đội thuế đã tích cực phối hợp, huy động tối đa mọi lực lượng để tận thu hoàn thành kế hoạch vào ngày 14/1 với tỷ lệ 108%. Đặc biệt tiêu biểu có đội thuế Chợ thành phố Hà Tĩnh là đơn vị có số thu cao, chiếm 31% kế hoạch toàn thành phố, mặc dù với 5 cán bộ thuế quản lý thu trên 1.000 hộ kinh doanh, nhưng họ đã tập trung quyết liệt, với tinh thần sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức điều hành ngay từ đầu, cho nên chưa phải huy động đến lực lượng phối hợp thì đội cũng đã hoàn thành kế hoạch về trước thời gian.


Thành phố Hà Tĩnh là trung tâm kinh tế, sản xuất, thương mại và dịch vụ, nơi tập trung nguồn thu của cả tỉnh, là đơn vị điển hình về sớm trong chiến dịch thuế Môn bài năm 2009, hoàn thành trên 100 % chỉ tiêu kế hoạch của cả năm trong 15 ngày đầu tháng 01. Đây là một bước khởi đầu có tính đột phá mạnh mẽ để Hà Tĩnh kết thúc thắng lợi chiến dịch thu thuế Môn bài năm 2009 trên địa bàn trước khi bước vào đón xuân Kỷ Sửu. Tuy nhiên tỷ lệ thu thuế Môn bài chiếm không lớn trong dự toán tổng thu của cả năm, nhưng việc hoàn thành dự toán thuế Môn bài ngay từ tháng đầu, quý đầu năm sẽ là tiền đề quan trọng và động lực thúc đẩy cho việc hoàn thành dự toán thu thuế phí, lệ phí năm 2009 ở Hà Tĩnh.Nguyễn Đức Thống


(  Cục thuế tỉnh )

TIN LIÊN QUAN