Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2010-2015 diễn ra trong 2 ngày 29 và 30-12. Với khẩu hiệu hành động "Khi Tổ quốc cần – Thanh niên hành động", Đại hội đề ra mục tiêu tiếp tục xây dựng Hội LHTN vững mạnh, là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên; hỗ trợ thanh niên lập thân lập nghiệp; tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Hà Tĩnh sớm trở thành tỉnh có công nghiệp và dịch vụ phát triển, vươn lên giàu mạnh, văn minh
Hà Tĩnh hiện có hơn 29 vạn thanh niên trong độ tuổi (16 đến 30), chiếm hơn 24% dân số và 35% nguồn nhân lực lao động của tỉnh. Tỷ lệ tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên đạt 63%. Đây là nguồn nhân lực hùng hậu có nhiều đóng góp cho quá trình CNH-HĐH quê hương đất nước.
Nhiệm kỳ 2005-2010, công tác Hội và phong trào thanh niên Hà Tĩnh có những bước phát triển toàn diện; vai trò mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên của tổ chức Hội ngày càng được khẳng định. Các phong trào hoạt động của Hội đã góp phần quan trọng động viên tuổi trẻ tỉnh nhà thi đua tham gia phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, củng cố quốc phòng an ninh.Hoạt động nổi bật của tổ chức Hội cũng như tuổi trẻ Hà Tĩnh trong nhiệm kỳ qua trước hết phải kể đến là việc tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, xung kích, tình nguyện và tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc ở cơ sở. Phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng phát triển mạnh mẽ trong các đối tượng, lĩnh vực, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và thiết thực, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, góp phần quan trọng làm nên diện mạo mới cho hoạt động Hội.Thông qua hoạt động hè tình nguyện, 5 năm qua thu hút gần 88 ngàn lượt hội viên, thanh niên tham gia, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, tham gia giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư tại các chương trình dự án kinh tế – xã hội trọng điểm của tỉnh. Các tổ chức Đoàn – Hội hiện đang tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện di dời, tái định cư, giải phóng mặt bằng tại dự án Khu Liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương. Uỷ ban Hội LHTN cũng đã thành lập 90 đội thanh niên tình nguyện với hơn 3.000 ĐVTN của các huyện, thị xã, thành phố sẵn sàng thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư khi có điều động. Trong đợt đầu ra quân, hơn 500 ĐVTN đã giúp 103 hộ dân tại xã Kỳ Liên (Kỳ Anh) di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng; hỗ trợ 19 hộ dân xây dựng nhà mới…
Việc chăm lo, bồi dưỡng thanh niên, đáp ứng quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của thanh niên từng bước được các cấp Hội LHTN quan tâm. Phong trào đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: định hướng về nghề nghiệp việc làm cho thanh niên, “Ngày hội việc làm thanh niên”, “Hội chợ việc làm thanh niên”, “Ngày hội tư vấn vay vốn từ ngân hành CSXH và tư vấn xuất khẩu lao động”….Cùng với hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, các cấp bộ Đoàn – Hội đặc biệt quan tâm vay vốn, huy động các nguồn lực hỗ trợ, giải quyết việc làm, phát triển sản xuất cho thanh niên với tổng số vốn hiện nay gần 100 tỷ đồng. Việc xây dựng các mô hình kinh tế của thanh niên được chú trọng, Hội Doanh nghiệp Trẻ phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng. Trong nhiệm kỳ qua đã tổ chức khởi công xây dựng Làng TN lập nghiệp Tây Sơn, Làng thanh niên trồng Cao su, Làng thanh niên nuôi trông thủy sản với tổng số vốn gần 100 tỷ đồng, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động trẻ. Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình kinh tế trang trại, HTX thanh niên… làm ăn hiệu quả, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, tích cực tham gia có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.Hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn được các cấp bộ Đoàn, Hội triển khai thực hiện có hiệu quả. Nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh tổ chức 196 đợt khám, chữa bệnh miễn phí cho 25.120 lượt đối tượng chính sách và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng số trị giá hơn 650 triệu đồng; tặng 5.200 suất quà trị giá gần 5,1 tỷ đồng cho các gia đình chính sách; huy động các nguồn lực xây dựng 238 nhà tình nghĩa, trị giá 3,7 tỷ đồng, tham gia làm giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng với giá trị ngày công hàng chục tỷ đồng. Nhân kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh Liệt sỹ, tuổi trẻ toàn tỉnh kêu gọi các tổ chức, cá nhân quyên góp xây dựng 50 ngôi nhà tình nghĩa trị giá hơn 1,2 tỷ đồng, kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Đồng Lộc huy động xây dựng 100 nhà tình nghĩa cho các cựu TNXP trị giá hơn 2 tỷ đồng.Với khẩu hiệu hành động “Khi Tổ quốc cần – Thanh niên hành động”, nhiệm kỳ 2010-2015, các cấp Hội cần tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; chú trọng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên, thanh niên; đổi mới nâng cao phương thức hoạt động Hội theo hướng chăm lo bồi dưỡng thanh niên đáp ứng quyền và lợi ích chính đáng của Thanh niên đồng thời phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Để đạt được mục tiêu đó, tổ chức Hội các cấp cần tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả 3 cuộc vận động lớn, trong đó chú trọng tổ chức các hoạt động của chương trình “Khi Tổ quốc cần”. Đây là một trong những chương trình nhằm phát huy, khơi dậy lòng tự hào và tạo niềm tin cho tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước.Với trí tuê, tình cảm và trách nhiệm của mình, thanh niên Hà Tĩnh sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với vai trò, vị trí của mình và niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.


 Với tuổi trẻ Hà Tĩnh, “Khi Tổ quốc cần” chính là sẵn sàng xung kích thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tập trung phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Tuổi trẻ Hà Tĩnh học tập và làm theo lời Bác” bằng những việc làm và hành động cụ thể, thiết thực. Mỗi bạn trẻ phải tự xây dựng cho mình lý tưởng sống cao đẹp, ước mơ hoài bão vì quê hương giàu mạnh, văn minh.

Báo Hà Tĩnh

TIN LIÊN QUAN