Trong nước

Thành lập BCĐ phát triển cây cao su tại Hà Tĩnh

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Tĩnh vừa quyết định thành lập BCĐ Chương trình phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh gồm 9 thành viên do ông Trần Minh Kỳ- UVBTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng ban.


BCĐ được thành lập nhằm giúp BTV Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh đến năm 2015, định hướng phát triển đến năm 2020 theo đề án đã được phê duyệt đồng thời báo cáo thường xuyên tình hình, kết quả đạt được về BTV Tỉnh uỷ; đề xuất các giải pháp chỉ đạo xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP