Thạch Hà: 100% xã, thị trấn có hương ước, quy ước về xây dựng nếp sống văn minh
Trang chủ

Thạch Hà: 100% xã, thị trấn có hương ước, quy ước về xây dựng nếp sống văn minh

Thạch Hà | Cập nhập 15.01.2008 - 08:16 |

Sáng 10/1, Huyện ủyThạch Hà tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Thực hiện Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị, huyện Thạch Hà đã tập trung chỉ đạo các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ huyện đến xã triển khai đầy đủ các nội dung chỉ thị đến tận cán bộ Đảng viên và được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng, góp phần đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, tai tệ nạn xã hội và xây dựng đời sống văn hóa mới.

Thông qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã hình thành những nét đẹp trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Đặc biệt, 100% xã, thị trấn và hầu hết các cơ quan, tổ chức đoàn thể, xí nghiệp sản xuất kinh doanh đã ban hành các quy ước, hương ước về xây dựng nếp sống văn minh. Việc cưới, việc tang và lễ hội đã được các địa phương cụ thể hóa bằng các quy định phù hợp với thực tiễn và được tổ chức thực hiện nghiêm túc tại các thôn xóm, khối phố và trong các cơ quan, trường học. Việc tổ chức cưới hỏi được tiến hành đơn giản, gọn nhẹ, tiết kiệm. Việc tang được tổ chức trang nghiêm, phù hợp với phong tục địa phương và tinh thần của Chỉ thị 27. Các tập tục mê tín dị đoan dần được xóa bỏ triệt. Hoạt động lễ hội và các ngày đại lễ của dân tộc, của quê hương được tổ chức trọng thể, trang nghiêm và luôn gắn liền với các sinh hoạt văn hóa thể thao, vừa góp phần giáo dục truyền thống và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống tinh thần của nhân dân.


Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 27, trên địa bàn toàn huyện có 81 làng, đơn vị văn hóa; hơn 70% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; nhiều mô hình, điển hình trong cưới, tang và lễ hội đã được nhân rộng khắp địa bàn toàn huyện.


Quang Sáng


Xem thêm: