Chiều 2-11, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh có buổi làm việc với Đảng đoàn và lãnh đạo Hội LHVHNT tỉnh về tình hình, kết quả hoạt động của Hội trong thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt chủ trì buổi làm việc.

 


Tại buổi làm việc, nhà văn Phan Trung Hiếu – Chủ tịch Hội LHVHNT tỉnh đã báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy kết quả 1 năm thực hiện NQ 23 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 848 của Tỉnh ủy về tiếp tục xây dựng và phát triển VHNT thời kỳ mới.


BCH Hội đã tổ chức hội nghị toàn thể hội viên triển khai việc học tập và xây dựng kế hoạch hành động để triển khai thực hiện NQ 23 và Chương trình hành động 848 của Tỉnh ủy. Công tác xuất bản Tạp chí Hồng Lĩnh, bản tin văn nghệ và các ấn phẩm của hội viên cũng như các hoạt động nghiệp vụ khác như liên hoan, triển lãm, trại sáng tác, đi thực tế, hội thảo… đều góp phần nâng cao nhận thức tư tưởng, bản lĩnh chính trị, văn hóa cho hội viên, động viên và giữ vững khối đoàn kết trong giới văn nghệ sĩ, góp phần vào sự ổn định chính trị của tỉnh. Tổ chức Hội ngày càng được củng cố, ổn định và phát triển.


Tác phẩm VHNT Hà Tĩnh về cơ bản lành mạnh, trong sáng, đi đúng định hướng chính trị của Đảng, bám sát đời sống, góp phần tích cực trong việc tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị, KT-XH của tỉnh.


Tuy vậy, trước yêu cầu đổi mới VHNT, đội ngũ văn nghệ sĩ ở Hà Tĩnh đang bộc lộ sự tụt hậu về trình độ tri thức, năng lực chuyên môn sâu cũng như khả năng nhạy bén trong việc phát hiện những vấn đề mới của hiện thực đời sống. Tạp chí Hồng Lĩnh chưa thực sự năng động, tự chủ trong xuất bản, phát hành… Hội cũng đề xuất, kiến nghị với Thường trực Tỉnh ủy về quan tâm đầu tư, xây dựng cơ chế chính sách, chế độ cho hoạt động VHNT và đội ngũ văn nghệ sĩ; chính sách khuyến khích tài năng v.v…


Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đinh Xuân Việt kết ghi nhận nỗ lực, cố gắng của Hội VHNT và đội ngũ anh chị em văn nghệ sĩ tỉnh nhà, bước đầu đã sáng tạo được những tác phẩm phản ánh trung thực tình hình của tỉnh, trong mọi lĩnh vực. Thời gian tới Hội cần tập trung cao cho việc xây dựng đội ngũ, nâng cao trình độ mọi mặt cho hội viên, bám sát Chương trình hành động 848 của Tỉnh ủy, xây dựng chiến lược phát triển VHNT thời kỳ mới, đáp ứng yêu cầu trong sự nghiệp CNH -HĐH đất nước. Về những kiến nghị, đề xuất của Hội, lãnh đạo tỉnh sẽ nghiên cứu, xem xét, tạo điều kiện tốt nhất cho đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tạo, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Báo Hà Tĩnh

TIN LIÊN QUAN