Chiều 27-1, Cục Thuế Hà Tĩnh tổ chức họp báo về sự kiện thu ngân sách năm 2009 vượt 1 ngàn tỷ đồng và tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) về thuế năm 2010.

 


Năm 2009, Hà Tĩnh gia nhập câu lạc bộ 1000 tỷ đồng, đánh dấu bước phát triển mới của nền kinh tế địa phương và cắm mốc son trong quá trình phấn đấu của ngành Thuế. Năm 2010, để đạt mục tiêu thu ngân sách 1.200 tỷ, ngành Thuế sẽ phối hợp tốt với các cơ quan báo chí TƯ và địa phương, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên tuyền về những chính sách thuế mới, phản ánh những vấn đề liên quan đến công tác thu thuế, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế, về vai trò, tác dụng của công tác thuế đối với sự phát triển KT -XH của địa phương.


Đại diện lãnh đạo, PV của các cơ quan báo chí đã phát biểu chia vui với ngành Thuế về kết quả thu ngân sách trên 1.000 tỷ đồng và đề xuất một số giải pháp để phối hợp hiệu quả hơn trong công tác tuyên truyền, PBGDPL về thuế trên các phương tiện truyền thông đại chúng trong thời gian tới.


MT

Báo Hà Tĩnh

TIN LIÊN QUAN