​Quan chức khai không có gì, vợ con xài ngàn tỉ

Đây là nhận định của nhiều đại biểu tại hội thảo quốc tế “Xây dựng thiết chế kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, người có chức vụ, quyền hạn” do Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức tại Quảng Ninh ngày 10-12.

dong
dong
TOP