Vốn FDI – Thời cơ và cơ hội cho kinh tế Hà Tĩnh

Bằng nhiều giải pháp thông thoáng trong kêu gọi, thu hút đầu tư trong và ngoài nước… cho đến nay Hà Tĩnh đã thu hút được nguồn vốn FDI gần 20 tỷ đồng. Nguồn vốn này được đầu tư tập trung tại KKT Vũng Áng


dong
TOP