Trai người Kinh lên bản Chứt lấy vợ

Sau gần 25 năm từ rừng sâu ra sống với thế giới văn minh, đồng bào Chứt ở bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) liên tiếp chứng kiến niềm vui khôn tả khi trai người Kinh lên Bản Chứt lấy vợ.


dong
TOP