Gần 100 LĐ Việt từ Belarus kêu cứu: Cay đắng những ngày nô lệ trên đất khách

Cầm cố nhà cửa, ruộng vườn, vay mượn họ hàng, bè bạn gần 100 triệu đồng để được đi xuất khẩu lao động với hy vọng đổi đời, ngờ đâu, khi sang làm việc bị nợ lương kéo dài, tiền ăn không có khiến cả trăm lao động Việt Nam tại Belarus phải lê lết đi kiếm rau cỏ dại và ra chợ ăn xin… Có người phải bỏ mạng vì bệnh tật nơi đất khách.


dong
TOP