Cảm xúc của những cán bộ trẻ trước ngưỡng cửa 70 năm thành lập Ngành

Chặng đường 70 năm xây dựng và trưởng thành của Hải quan Việt Nam luôn ghi nhận những hy sinh, đóng góp của các thế hệ CBCC, trong đó không thể không nhắc đến vai trò xung kích của đội ngũ công chức trẻ. Báo Hải quan xin giới thiệu một số gương mặt trẻ có thành tích xuất sắc trong nhiều lĩnh vực công tác của Ngành.


TOP