Trung tuần vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch đã tổ chức tổng kết chỉ thị số 32 CT/TW và tập huấn công tác cải cách hành chính. Cán bộ công chức Văn phòng sở VH,TT & DL, trưởng, phó phòng ban các đơn vị trực thuộc Sở tham gia lớp tập huấn.

 


Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Trần Ngọc Thạch, tổ trưởng tổ thực hiện đề án 30 đã trao quyết định công bố bộ thủ tục hành chính của ngành VH, TT & DL và lên lớp chuyên đề mục tiêu cải cách hành chính, công tác hướng dẫn rà soát thủ tục hành chính theo Đề án 30. Lớp tập huấn còn được nghe những nội dung cơ bản về Quản lý hành chính Nhà nước; Kỹ năng soạn thảo Văn bản; Kỹ năng giao tiếp trong công tác HC do đồng chí Lê Thị Loan, Chánh Văn phòng sở trình bày./.

Sở VH,TT&DL

TIN LIÊN QUAN