Thực hiện kế hoạch số 103KH/TƯĐTN ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc tổ chức chiến dịch "Thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè – 2009"; Hướng dẫn số 58/TWHSV ngày 22 tháng 5 năm 2009 của Trung ương Hội sinh viên Việt Nam về việc tổ chức chiến dịch "Sinh viên tình nguyện – hè 2009" và kế hoạch số 51KH/ĐTN ngày 14 tháng 5 năm 2009 của Ban Thường Vụ Tỉnh đoàn, Uỷ ban Hội LHTN tỉnh Hà Tĩnh, Đảng uỷ, Ban Giám Hiệu và Đoàn trường Đại học Hà Tĩnh.

 

Hội Sinh viên trường Đại học Hà Tĩnh đã tổ chức đội tình nguyện về xã Xuân Lĩnh – Nghi Xuân với số lượng 60 HSSV;

Thời gian từ ngày 13/7 đến 30/7/2009.

Nhiệm vụ chính của đội tình nguyện:

Bồi dưỡng hè cho học sinh cấp I và cấp II, tổ chức các hoạt động VH, VN, TDTT, xây dựng các công trình thanh niên, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ môi trường, các hoạt động tuyên truyền…

Ngoài ra Hội sinh viên phối kết hợp với Đoàn trường đó tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 04 gia đình chính sách tại xã Xuân Lĩnh- Nghi Xuân, mỗi suất quà trị giá 200.000đ.

Đ/c Trần Thế Sơn – P. Chủ tịch Hội Sinh viên đại diện cho Hội HSSV tặng quà cho các gia đình: Ông: Lê Thanh Nghị – Thương binh nặng 4/4, bà Đinh Thị Lý xóm 3-Xuân Lĩnh-Nghi Xuân mẹ liệt sỹ, ông Nguyễn Hồng Anh- Thương binh nặng 4/4- xóm 5, bà Trần Thị Nho – Mẹ liệt sỹ.


tn3


tn4


tn2

Ông Đặng Hồng Thái – Giám đốc công ty Mobifone tặng quà cho đội tình nguyện hè tại xã Xuân Lĩnh – Nghi Xuân


tn6

Một số hoạt động của đội tình nguyện tại xóm Xuân Lĩnh – Nghi Xuân:


tn5

htu

TIN LIÊN QUAN