Ông Dương Thế Cường, Giám đốc  CTCP Cảng Vũng Áng Việt – Lào cho biết, theo yêu cầu của Chính phủ, Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV) không được đầu tư ngoài ngành, đồng thời Tập đoàn cũng chưa góp vốn thực vào doanh nghiệp, bởi vậy phần vốn đầu tư của TKV chuyển sang cho Tổng công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).
Phong Lan