Di tích - Thắng cảnh

Quy hoạch tổng thể khu di tích đền Chợ Củi.

Ngày 02/4 UBND huyện Nghi Xuân tổ chức cuộc họp Báo cáo quy hoạch chi tiết khu di tích đền Chợ Củi. Dự họp có đại diện Sở Xây dựng, Sở VHTT&DL; Thường vụ huyện uỷ, HĐND, UBND huyện và các phòng ban liên quan; Đảng Uỷ, HĐND, UBND xã Xuân Hồng.


Dự án quy hoạch tổng thể khu di tích đền Chợ Củi đã được UBND tỉnh giao cho UBND huyện Nghi Xuân làm chủ đầu tư tại CV số 2901/UBND-VX ngày 20/12/2006./.Bách Khoa

TTVH,DL

BÀI MỚI ĐĂNG