Nông Thôn Hà Tĩnh

Phúc Trạch: Kinh tế vườn và trang trại ước đạt 21, 5 tỷ đồng

Những năm gần đây, kinh tế vườn và kinh tế trang trại ở Phúc Trạch (Hương Khê) phát triển mạnh. Đến nay có 33 mô hình phát triển theo hướng kinh tế trang trại. Ước tính, năm 2012, tổng thu nhập từ lĩnh vực kinh tế vườn và trang trại trong toàn xã đạt 21,5 tỷ đồng.


Trong đó, thu nhập từ cam đạt 2 tỷ đồng, bưởi 1,5 tỷ đồng, chăn nuôi các loại: 18 tỷ đồng.


Điển hình một số hộ có thu nhập cao như: anh Phan Văn Hoàng, thu nhập từ cam đạt 200 triệu đồng, anh Nguyễn Tiến Chương, thu nhập từ cây Dó trầm đạt trên 200 triệu đồng; bà Trần Thị Khang thu nhập từ chăn nuôi đạt 300 triệu đồng; anh Lê Xuân Vinh, thu nhập từ cam và bán cây Dó trầm đạt 250 triệu đồng…


Ngoài ra, ở Phúc Trạch còn có hàng trăm hộ trồng Dó trầm với tổng diện tích lên đến 200 ha; giá trị kinh tế từ loại cây này hiện tại là rất lớn.


Chính Thu

Báo Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP