Sự Kiện Trong Nước

"Phù thu"

Trong khi Nhà nước đã và đang bãi bỏ hoặc miễn giảm các khoản phí, lệ phí, nhằm giảm gánh nặng cho người dân thì chính quyền xã Thạch Sơn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) lại bắt dân đóng góp nhiều khoản trái quy định.

Cụ thể là: Năm 2008, người dân Thạch Sơn, từ một đến 70 tuổi, phải đóng 30 nghìn đồng/người/năm xây dựng “Quỹ phong trào” mà thực chất là để “nuôi cán bộ”. Do có nhiều ý kiến bất bình, năm 2009, để giảm căng thẳng với nhân dân, chính quyền xã Thạch Sơn đã điều chỉnh độ tuổi phải nộp tiền “Quỹ phong trào” từ 18 đến 70 tuổi, nhưng số tiền nộp lại nâng lên là 45 nghìn đồng/người/năm. Khoản thu này được lãnh đạo xã Thạch Sơn giải thích: Mỗi tháng, xã cần 87 triệu đồng để trả lương cho 124 chức danh cán bộ, nhưng ngân sách Nhà nước chỉ cấp 60 triệu đồng; vì vậy phải thu thêm tiền của người dân để trả lương cán bộ.
Ngoài khoản thu vô lý nêu trên, trong xây dựng, chính quyền xã Thạch Sơn còn bắt buộc mỗi người dân, từ một đến 80 tuổi, phải đóng 70 nghìn đồng/người, gọi là “tiền đối ứng xây nhà mẫu giáo”. Có cụ già 78 tuổi mù lòa đang phải nuôi con gái dị tật, thuộc diện được Nhà nước trợ cấp 120 nghìn đồng/tháng, không có tiền nộp liền bị chính quyền xã trừ vào tiền trợ cấp hằng tháng. Một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn làm đơn xin miễn giảm một phần cũng không được giải quyết. Ðể việc thu tiền thuận lợi, các trưởng thôn đã thu phí gắn với việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân.

Thạch Sơn là xã nghèo, thu nhập bình quân mới đạt 4,5 triệu đồng/người/năm. Nhiều gia đình sống trong những căn nhà tạm bợ, dột nát, không ít hộ chưa thoát đói nghèo. Việc chính quyền xã Thạch Sơn tự ý thu tiền trái quy định và vượt khả năng của người dân, gây bức xúc trong nhân dân. Ðề nghị các cơ quan chức năng xem xét, sớm bãi bỏ các khoản thu này, đồng thời, có biện pháp xử lý các cá nhân có sai phạm.NGUYỄN LÂM TÙNG(Hà Tĩnh)

ND

BÀI MỚI ĐĂNG