Thực hiện các nghị quyết số 32/CP của Chính phủ và các giải pháp kiềm chế gia tăng tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông của Uỷ ban nhân dân tỉnh, nhất là Nghị quyết liên tịch số 02/MTTW-UBATGT về “vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, sự phối hợp của chính quyền các cấp và phối hợp thống nhất hành động của các tổ chức thành viên; thời gian qua, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã có nhiều biện pháp, kế hoạch triển khai vận động nhân dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đến tận cơ sở và địa bàn dân cư, qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành luật lệ giao thông cho cán bộ, nhân dân, tạo sự chuyển biến rõ nét và vững chắc trên lĩnh vực an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh.

         Xuất phát từ quan điểm coi vấn đề bảo đảm trật tự an toàn giao thông mang tính xã hội sâu sắc, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Uỷ Ban An toàn Giao thông Quốc gia đã phối hợp ban hành Nghị quyết liên tịch số 02 về vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông lồng ghép vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, đưa nội dung bảo đảm an toàn giao thông vào tiêu chí xây dựng khu dân cư tiên tiến, là cơ sở cho việc công nhận danh hiệu làng xã văn hoá. Sau khi có Nghị quyết liên tịch, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ động phối hợp cùng Ban An toàn Giao thông tỉnh ký kết liên tịch phối hợp công tác, ban hành Kế hoạch số 36 hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các cấp từ huyện đến cơ sở vận động nhân dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trong đó có đề cập đến những giải pháp trọng tâm, cụ thể cho các địa phương. Cùng với quá trình tổ chức thực hiện, Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức các lớp tập huấn về công tác vận động quần chúng tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho đội ngũ cán bộ Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở, quán triệt nội dung và tinh thần các văn bản chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và tỉnh về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” Mặt trận Tổ quốc tỉnh chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố và cơ sở chủ động đưa nội dung bảo đảm an toàn giao thông vào nội dung quy ước, hương ước cộng đồng, thành lập các tổ, đội tự quản, đội tình nguyện, phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng các đoạn đường tự quản đảm bảo an toàn giao thông.


      Vào tháng cao điểm an toàn giao thông (tháng 9 và tháng Tết Nguyên đán hàng năm), Ban An toàn Giao thông và các tổ chức thành viên đã tổ chức mít tinh ra quân hưởng ứng tháng an toàn giao thông, huy động lực lượng mang theo cờ, băng rôn, biểu ngữ diễu hành tuyên truyền về an toàn giao thông tại các thành phố, thị xã, thị trấn và trung tâm xã thu hút hàng ngàn lượt người tham gia, tạo khí thế sôi nổi trong toàn dân tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Kết quả là đã đăng tải được 121 tin bài, tổ chức hội nghị ở cấp xã và khu dân cư với trên 132.000 lượt người tham gia, kẻ vẽ được 250 panô, áp phích tuyên truyền an toàn giao thông đặt tại các điểm công cộng, các trục giao thông chính, trụ sở Ủy ban nhân dân xã. Tiến hành ký cam kết bảo đảm an toàn giao thông với 224/262 xã, phường, thị trấn (đạt 85,5%), 2784/2810 khu dân cư (đạt 99,1%) và 88.770 hộ dân ven các tuyến đường, phát tận tay được trên 100.000 tờ rơi về an toàn giao thông cho nhân dân. Phối hợp với Đoàn Thanh niên phát 17.000 cuốn Nghị định 15/CP, 5.000 tờ áp phích tuyên truyền, 3.000 cuốn Luật Giao thông đường bộ, xây dựng mô hình thanh niên tự quản an toàn giao thông. Hội Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh, Liên đoàn lao động tỉnh đều ký kết phối hợp công tác với Ban An toàn Giao thông tỉnh tuyên truyền đoàn viên, hội viên thuộc tổ chức mình tích cực tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, như: Hội thi của các chi hội phụ nữ, tổ tự quản an toàn giao thông của chi hội Cựu chiến binh, phong trào thanh niên tình nguyện bảo đảm an toàn giao thông của đoàn thanh niên, các đoàn thể tổ chức các buổi giao lưu lồng ghép nội dung an toàn giao thông vào các chương trình văn nghệ, sân khấu hoá đã làm cho nội dung an toàn giao thông thêm sinh động, nội dung dễ hiểu, dễ nhớ, qua đó thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, thiết thực đưa Luật An toàn Giao thông và các nghị quyết, chỉ thị sớm đi vào cuộc sống; phối hợp tổ chức hàng chục cuộc thi tìm hiểu an toàn giao thông, xây dựng hàng chục bảng tin tuyên truyền về an toàn giao thông, tổ chức các buổi ký cam kết bảo đảm an toàn giao thông giữa chính quyền, các tổ chức đoàn thể với nhân dân. Bằng các hình thức chủ động đưa nội dung an toàn giao thông vào các cuộc họp của khu dân cư, hình thành mạng lưới tuyên truyền viên an toàn giao thông rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở.          


          Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở đều xây dựng mô hình tự quản an toàn giao thông, như: đoạn đường tự quản, công trình tự quản ở các thành phố, thị xã, thị trấn, thị tứ. Các huyện, thành phố, thị xã thường xuyên phát động tuyên truyền an toàn giao thông bằng các hình thức sinh động, dễ nhớ phù hợp với từng lứa tuổi, giới tính, tầng lớp. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục – Đào tạo phát động rộng rãi trong các trường học trọng điểm nằm ven các trục đường chính hưởng ứng phong trào toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông với gần 33.000 em học sinh tham gia, đưa nội dung an toàn giao thông vào các giờ học nhằm giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành luật an toàn giao thông cho các em học sinh. Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh – Truyền hình đã giành thời lượng mở nhiều chuyên mục về an toàn giao thông, nêu gương người tốt việc tốt, đồng thời lên án những hành vi vi phạm luật lệ an toàn giao thông có tác dụng giáo dục sâu sắc.


      Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” trong thời gian qua ở Hà Tĩnh đã góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức của người dân về an toàn giao thông, hạn chế và giảm dần tai nạn giao thông trên cả 3 mặt (số vụ, số người chết và số người bị thương), góp phần cùng Đảng bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh nhà.


Võ  Anh Tuấn – Uỷ ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh

TIN LIÊN QUAN