Phòng GD-ĐT thành phố hội thảo nâng cao chất lượng dạy và học khối THCS
Trang chủ

Phòng GD-ĐT thành phố hội thảo nâng cao chất lượng dạy và học khối THCS

Tin | Cập nhập 26.12.2012 - 08:39 |

Phòng Giáo dục – Đào tạo thành phố Hà Tĩnh vừa tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng dạy học và công tác quản lý, cấp trung học cơ sở, năm học 2012-2013.

Để nâng cao chất lượng dạy và học ở các trường phổ thông nói chúng, các trường THCS nói riêng, ngành Giáo dục đạo tạo thành phố Hà Tĩnh đã không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, công tác quản lý, chỉ đạo, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác quản lý, giảng dạy. Tuy nhiên, chất lượng dạy và học ở cấp THCS vẫn còn nhiều bất cập. Nhiều giáo viên còn phụ thuộc vào sách giáo khoa, con mang tính rập khuôn, chưa khơi dậy được tính năng động, sáng tạo trong các em học sinh dẫn đến thực trạng nhiều em học sinh không nắm vững những kiến thức cơ bản như học sinh lớp 9 không thuộc bảng cửu chương, thiếu hiểu biết kiến thức về tự nhiên, xã hội, lịch sử.Tại hội thảo, cán bộ giáo viên cấp học Trung học cơ sở ở thành phố Hà Tĩnh đã cùng nhau tìm ra những nguyên nhân của những tồn tại hạn chế, chia sẽ kinh nghiệm trong công tác quản lý, sinh hoạt tổ chuyên môn, phương pháp giảng dạy sáng tạo, hiệu quả để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ở cấp học trung học cơ sở. Đồng thời, Ngành giáo dục đào tạo thành phố cũng xem xét, đề bạt các chức danh, khen thưởng kịp thời cho những cán bộ giáo viên có nhiều giải pháp sáng tạo trong việc nâng cao chất lượng dạy và học. Đồng thời xây dựng đề án luân chuyển những giáo viên gữa các nhà trường, tạo động lực phấn đấu trong mỗi cán bộ giáo viên, góp phần nâng cao công tác quản lý cũng như chất lượng dạy và học trong khối THCS trên địa bàn thành phố./.

Hatinhcity


Xem thêm: