Hương Sơn

Phòng chống ma túy từ hiến kế của dân

Là huyện biên giới có Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, địa bàn miền núi hiểm trở, đời sống nhân dân nhìn chung còn khó khăn nên công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ở Hương Sơn rất gian nan.

BÀI MỚI ĐĂNG