Dự khai mạc kỳ họp lần thứ 16 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XV, sáng 10-12, có các đại biểu Trung ương: Nguyễn Sinh Hùng – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Trần Đình Đàn – UV Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Th

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh: Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh tập trung thảo luận, đánh giá cụ thể, khách quan về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2009; phân tích, làm rõ những hạn chế, yếu kém, phân định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương, đơn vị; dự báo tình hình, thuận lợi và khó khăn, thách thức để xác định nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT-XH, QP-AN năm 2010. HĐND tỉnh cần xác định rõ trách nhiệm của mình trước những hạn chế, yếu kém để có quyết tâm mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn trong thời gian tới, xứng đáng với sự tin cậy, mong đợi của cử tri và nhân dân tỉnh nhà.


Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch KT-XH, QP-AN năm 2009 do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ trình bày, nêu rõ: Thực hiện kế hoạch năm 2009 trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, nhất là tác động ảnh hưởng suy giảm kinh tế thế giới, biến động một số loại vật tư, nguyên vật liệu chủ yếu trong nước, tình hình thời tiết bất lợi… nhưng các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2009 của Hà Tĩnh đạt kết quả khá; sản xuất nông nghiệp ổn định, là năm thứ 3 liên tiếp được mùa; triển khai kịp thời các gói cho vay vốn, hỗ trợ lãi suất, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp và nhân dân khôi phục, phát triển sản xuất kinh doanh; huy động vốn đầu tư phát triển đạt kết quả khá; đẩy nhanh tiến độ khai thác các chương trình, dự án, nhất là các công trình trọng điểm; đẩy mạnh giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị – xã hội. GDP bình quân đầu người đạt 9,3 triệu đồng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng dự khai mạc kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khoá XV

Toàn cảnh phiên khai mạc.

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng biểu dương, ghi nhận những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực mà Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã đạt được trong năm 2009. Năm 2010 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, vì vậy đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân xây dựng khối đoàn kết, xây dựng đội ngũ lãnh đạo vững mạnh hơn nữa để phấn đấu phục hồi tăng trưởng kinh tế, nâng cao mức sống của nhân dân, giữ vững ANQP. Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh cần phát triển lợi thế các khu kinh tế trọng điểm, đẩy mạnh CNH – HĐH; thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới, đảm bảo cho bà con vùng tái định cư có mức sống, cơ sở hạ tầng tốt hơn nơi cũ; về quản lý nhà nước, quản lý ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, cần quản lý chặt chẽ, tránh tiêu cực, không để xẩy ra tình trạng khiếu kiện vượt cấp.


Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng dự khai mạc kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khoá XV

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tặng hoa chúc mừng ông Thiều Đình Duy được HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2004 – 2011

Trong buổi sáng, các đại biểu tiến hành bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2004 – 2011. Ông Thiều Đình Duy được HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2004 – 2011


Buổi chiều các đại biểu thảo luận tại tổ.


.

Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khoá XV tiến hành từ ngày 10 đến 12-12, theo chương trình nghị sự, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, tập trung vào các nhóm vấn đề sau:

– Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2009; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2010; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2008.


– Xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề do các ban HĐND tỉnh thực hiện; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; Báo cáo việc giải quyết kiến nghị từ sau kỳ họp thứ 15 đến nay; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Xem xét và thông qua Chương trình ban hành nghị quyết chuyên đề và chương trình giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2010.


– Xem xét các báo cáo của HĐND tỉnh, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Báo cáo của UBND tỉnh và các ngành về tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; về tình hình quốc phòng, an ninh; Báo cáo của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ giám sát và xây dựng chính quyền.


– Xem xét các tờ trình, đề án của UBND tỉnh về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2010; về giá đất năm 2010; về quy định duy tu, bảo dưỡng các công trình giao thông; về chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang công lập.


– Bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004 – 2011. Thảo luận và quyết định một số nội dung quan trọng khác.


thanh hoài

baohatinh

TIN LIÊN QUAN