Trong nước

Phê chuẩn, miễn nhiệm lãnh đạo Bắc Giang, Nam Định, Hà Tĩnh, Gia Lai

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành các nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm nhân sự các địa phương Bắc Giang, Nam Định, Gia Lai và Hà Tĩnh.

Cụ thể, tại Nghị quyết số 1124/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Bùi Văn Hải, kể từ ngày 8/12/2020.

Tại Nghị quyết số 1125/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Từ Minh Hải, kể từ ngày 8/12/2020.

Tại Nghị quyết số 1126/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Nghiêm Xuân Hưởng, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, kể từ ngày 8/12/2020.

Tại Nghị quyết số 1127/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Văn Chung, kể từ ngày 8/12/2020.

Tại Nghị quyết số 1128/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, kể từ ngày 8/12/2020.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang chúc mừng các nhân sự vừa trúng cử (Ảnh: Báo Bắc Giang)


Theo Nghị quyết số 1129/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh Nam Định giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, kể từ ngày 8/12/2020.

Theo Nghị quyết số 1130/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Viết Hưng, kể từ ngày 8/12/2020.

Theo Nghị quyết số 1131/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Khương Thị Mai, kể từ ngày 8/12/2020.

Theo Nghị quyết số 1132/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Trương Văn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kbang, đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, kể từ ngày 8/12/2020.

Theo Nghị quyết số 1133/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Đình Sơn, kể từ ngày 6/12/2020.

Tại Nghị quyết số 1134/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Thị Nữ Y, kể từ ngày 6/12/2020.

Tác giả: Nam Linh

Nguồn tin: thoidai.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP